Jammer:
Shenita Stretcher, #305
Blocker(s):
Persephone, #15
Teflon Donna, #85