Jammer:
Shenita Stretcher, #305
Blocker(s):
Mo Pain, #8