Blocker(s):
Mo Pain, #8
Teflon Donna, #85
Shenita Stretcher, #305
Gloria Grindem, #1972