Jammer:
Teflon Donna, #85
Blocker(s):
Shenita Stretcher, #305
Copper Top, #29